ကေလးဝတ္အေႏြးထည္

2ႏွစ္ကေန3/4ႏွစ္ထိဝတ္လို႔ရတဲ့အေႏြးထည္ေလးေတြပါေမေမတို႔ေရ
 11 months ago
No Comments
ကေလး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

Frozen canvas shoes

က်ပ္ 33,000

Frozen ဝမ္းဆက္

က်ပ္ 15,000

Brand အစံု

က်ပ္ 18,000

Frozen lady shoes

က်ပ္ 35,000

Frozen legging

က်ပ္ 15,000