မီးမီးေလးေတြအတြက္ ခ်စ္စရာဂါဝန္

Pre Order
Waiting time 2 week
Size (80/90/100/110/120/130/140/150/160)
Size အစံုရွိပါတယ္ေနာ္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းအိမ္အေရာက္ပို႔ေပးပါတယ္။ ပစၥည္း
ေရာက္ေငြေခ်ပါ။ နယ္အမွာမ်ား နီးစပ္ရာကားဂိတ္ကိုပို႔ေပးပါတယ္။
 10 months ago
No Comments
ကေလး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

Frozen party dress

က်ပ္ 35,000

Spider man item

က်ပ္ 25,000

miss e - vie legging

က်ပ္ 11,000