စံုတြဲဝမ္းဆက္ေလးေတြပါ

ရန္ကုန္ မန္းေလးပဲပ္ုိ ့ေပးပါတယ္
ပံုပါအတိုင္း အေရာင္ေတြရပါမယ္
အက်ီ ၤ sizeအစံုရွိပါတယ္
ပို ့ခ ရွိပါတယ္
09261956975
ဖုန္းဆက္မွာႏိူင္ပါတယ္
မွာျပီး ၅ရက္နဲ ့ရပါမယ္
 1 year ago
Na Di 1 year ago
Hi