ကြန္ျပဴတာ
 1 year ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Galaxy S8 Plus

က်ပ္ 550,000

Mac book pro 2011 late

က်ပ္ 290,000

J 7 2016

က်ပ္ 140,000

Mini CCTV camera(new)

က်ပ္ 20,000

RAZER Gaming

က်ပ္ 1,900,000