ေစ်းႏႈန္း12300
အေရျပား ဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း နွင့္ ေျခာက္ေသြ႔ ျခင္းတို႔ကို သက္သာေစပါတယ္။
သဘာ၀ အစိုထိန္းပစၥည္း - ေရခ်ိဳးတဲ့အခါမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အေရျပားဟာ အစိုဓါတ္ေတြ ဆံုးရႈံးတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ အေရျပားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အစိုဓါတ္ထိန္းသိမ္းမႈပံုစံကို ရရွိေအာင္ ျပဳျပင္ဖန္တီးထားတဲ့အတြက္ အေရျပားကို ေျခာက္ေသြ႔မႈ မရွိေစပဲ အၿမဲစိုေျပေနေစပါတယ္။
ေရနဲ႔ ေဆးေၾကာရ လြယ္ကူေစၿပီး ဆပ္ျပာကပ္ က်န္ေနသလိုမ်ိုး မခံစားရေစပါ. ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေမြးရနံ႔ - အထူးေဖာ္စပ္ထားတဲ့ ေမြးရနံ႔ေၾကာင့္ ေရခ်ိဳး တဲ့အခါမွာ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္မႈကို ခံစားရေစပါတယ္။

ပါဝင္ႏွုန္း - 300ml/ဘူး
 3 years ago
No Comments