၂ မ်ိ ဳ းပါဝင္ေသာ Spider man item ေလးပါ ။ ေက်ာပိုးအိတ္နဲ႕ ထမင္းဗူးေသး - ေရဗူးေသး တြဲရက္ထဲ႕ထားတဲ႕အိတ္အပါ set ေလးပါ ။ အသက္ ၃ နွစ္မွ ၆ နွစ္ထိ သံုးနိုင္ပါတယ္။ quality ကိုအာမခံပါတယ္။
 4 years ago
No Comments