ဖုန္​းညႇပ္​ကိရိယာ

Ws-3000(5ခု အနည္​းဆံုး ယူ​ေပးပါ)
Price - 4500ks
Instock
 1 year ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Macbook Air 2017 256

က်ပ္ 1,200,000

Mi 6PRO(32G)5.10.2018

က်ပ္ 172,500

Iphone 6 plus

က်ပ္ 580,000

iphone 7 plus

က်ပ္သိန္း 180,000