ဖုန္​းညႇပ္​ကိရိယာ

Ws-3000(5ခု အနည္​းဆံုး ယူ​ေပးပါ)
Price - 4500ks
Instock
 10 months ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Sony c5 ultra

က်ပ္ 150,000

bluetooth Spinner

က်ပ္ 8,000

Samsung S3

က်ပ္ 150,000

Bluetooth headphone

က်ပ္ 21,000

Minidrone

က်ပ္ 10,000