ဖုန္​းတင္​ပစၥည္​း

Ws-2500(5ခု အနည္​းဆံုး ယူ​ေပးပါ)
Price - 3500ks
Instock
 10 months ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

HUAWEI G6 C+G

က်ပ္ 45,000

Mi 6PRO(32G)5.10.2018

က်ပ္ 172,500

Red Mi 6(32G)5.10.2018

က်ပ္ 136,500

Minidrone

က်ပ္ 10,000

bluetooth Spinner

က်ပ္ 8,000