တင္၄၂ထိ ေတာ္ပါတယ္
ကမ္းေျခသြားရင္ပဲဖစ္ဖစ္ ခရီးသြားရင္ပဲဖသ္ဖစ္ ဝတ္ရင္အရမ္းလွတဲ့ဂါဝန္ေလးပါ
 2 years ago
No Comments