အေပၚထပ္အပါးလွလွ

ပိန္ပိန္၀၀၀တ္လို႔ရ 😍

Price -8300mmks

pre order
pre paid

mdyၿမိဳ႕တြင္းdelieveredရွိ
ygnကားဂိတ္ပို႔ေပးသည္

ws ေစ်းသက္သက္ရွိ

✔Good quality✔

orderပီး၁ပတ္၁၅ရက္အတြင္းရမည္
 9 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Kiss beauty concealer

က်ပ္ 3,000

ဂါဝန္

က်ပ္ 9,500

Hoodie အလန္​း

က်ပ္ 9,000