2018ကိုးရီးရားဒီဇုိင္းေပၚ အမ်ိဳးသားဝတ္

2018ကိုးရီးရားဒီဇုိင္းေပၚ အမ်ိဳးသားဝတ္ ေႏြရာသီမွာဝတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့လန္းဆန္းၿပီးဒီဇုိင္းလည္းၾကတာေပါ့ ပစၥည္းကေတာ့အသစ္ပါ
 7 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Tshirt

က်ပ္ 9,000

Timber Land Replica

က်ပ္ 55,000

DR.DAVEY Blackheads Mask

က်ပ္ 4,500

For Gentlemen Shoe

က်ပ္ 15,000

Sport

က်ပ္ 4,500