2018ကိုးရီးရားဒီဇုိင္းေပၚ အမ်ိဳးသားဝတ္

2018ကိုးရီးရားဒီဇုိင္းေပၚ အမ်ိဳးသားဝတ္ ေႏြရာသီမွာဝတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့လန္းဆန္းၿပီးဒီဇုိင္းလည္းၾကတာေပါ့ ပစၥည္းကေတာ့အသစ္ပါ
 6 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Tanako ပါးနီ

က်ပ္ 4,000

Baby G

က်ပ္ 30,000

ေဘာင္းဘီ

က်ပ္ 10,500