၂၀၁၈ဒီဇုိင္းသစ္ အမ်ိဳးသမီးဝတ္

ေႏြရာသီလည္းေရာက္ေတာ့မွာဆိုေတာ့လြတ္လပ္ေပါ့ပါးၿပီးဒီဇုိင္းစမတ္က်က်ေလးဝတ္ၿပီဆိုေတာ့လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မူအျပည့္႐ွိတာေပါ့
အဝတ္ေလ်ွာၿပီးလည္းအေမြးမထဘူး အေရာင္လဲမကြၽတ္ဘူး
 3 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

ပုလဲလက္

က်ပ္ 5,500

AK

က်ပ္ 4,900