ကေလးထိုင္ခံု

အျပင္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္အိမ္မွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထမင္းစားေတာ့မယ္ဆိုရင္ကေလးကတစ္ဖက္နဲ႔ဆိုေတာ့အဆင္မေျပႏိုငဘူးေလ
ခုဒီခံုေလးနဲ႔ေတြေတာ့ ပိုအဆင္ေျပသြားတာေပါ့
 9 months ago
No Comments
ကေလး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

Frozen jewellery set & box

က်ပ္ 20,000

Baby Love Diapers

က်ပ္ 11,000

Frozen lady shoes

က်ပ္ 35,000

minnie mouse set

က်ပ္ 18,000