အျပင္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္အိမ္မွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထမင္းစားေတာ့မယ္ဆိုရင္ကေလးကတစ္ဖက္နဲ႔ဆိုေတာ့အဆင္မေျပႏိုငဘူးေလ
ခုဒီခံုေလးနဲ႔ေတြေတာ့ ပိုအဆင္ေျပသြားတာေပါ့
 4 years ago
No Comments