၉၉.၉၉%သန္႔တယ္ဗ်။
အားလံုးေကာင္းတယ္။ ပိုေနလို႔ ထုပ္တာပါ။
အေသးစိတ္ ဖုန္းဆက္ေမးႏိုင္တယ္ဗ်။
 1 month ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

IPhone

က်ပ္ 485,000

iPhone 5 16GB 80000Ks

က်ပ္ 80,000

Huawei G-6 C+G

က်ပ္ 45,000

T 2020 Wireless Speaker

က်ပ္ 9,000

S6 Edge Blue [1-SIM]

က်ပ္ 275,000