၉၉.၉၉%သန္႔တယ္ဗ်။
အားလံုးေကာင္းတယ္။ ပိုေနလို႔ ထုပ္တာပါ။
အေသးစိတ္ ဖုန္းဆက္ေမးႏိုင္တယ္ဗ်။
 5 months ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

iphone 7 plus

က်ပ္သိန္း 180,000

JBL CHARGE2+

က်ပ္ 18,000

power plus 1200mAh power bank

က်ပ္ 18,500