အသစ္စက္စက္ပါဗ်။ I cloud ထည့္ေပးပါတယ္။
Cloneမဟုပ္ပါ။
အေသးစိတ္ဖုန္းဆက္ပါဗ်။
 8 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Canon ir2525 copier

က်ပ္ 1,050,000

LED RGB mini Disco light

က်ပ္ 5,500

Microlab m700u

က်ပ္ 60,000

Macbook

က်ပ္ 1,485,000