႐ုပ္ထြက္ေကာင္းတယ္။ အလံုးသန္႔။ charger batteryပါမည္။
 5 months ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

ကြန္ဗ်ဴ တာ

က်ပ္ 250,000

power plus sorcket

က်ပ္ 9,000

Ps4

က်ပ္ 800,000