YAMAHA FZ( ALL BLACK )

သစ္နီးပါး 99%သန္႔တဲ႕*****

YAMAHA FZ ( ALL BLACK)

2017/7လ

၆၁ယ (မန္းလိုင္စင္)

KILO 7ေထာင္

(YAMAHA SHOW ROOM မွ ပါကင္ေဖာက္မို႔)
အာမခံကဒ္ ရွိပါသည္

ဘက္မွန္/ ေသာင့္ ၂ေခ်ာင္း/Yamaha ဦးထုတ္
ပစၥည္းစံုပါပမယ္*******

ေစ်း 11သိန္း ေလ်ွာ့တင္းမ႐ွိ*****
 8 months ago
No Comments
ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Car

က်ပ္သိန္း 165

ကား

က်ပ္သိန္း 85

ဘတၳရီဆိုင္ကယ္

က်ပ္သိန္း 402,000