သၾကၤန္မွာ တစ္ေယာက္တည္းစီးလည္း ေစာ္ၾကည္

ေစာ္နဲ႕စီးလည္း အိတိ အိတိ(ညပ္ေညာ)🍷🍷

အေဝးစီးလည္းေကာင္းတယ္

ၿမိဳ႕တြင္းစီးလည္း မိုက္တယ္

သစ္းလားမွတ္ရေအာင္သန္႔တဲ႔ ဘီးႀကီးကို

သိန္း 15 ဝန္းက်င္နဲ႔ ေရာင္းေပးမယ္

😀😀😀😀😀😀

HONDA (ယိုးဒယားဘီး)

CB 300

2016 Model

ABS brake system

ေရတိုင္ကီပါ ပါတဲ႔တြက္ အင္ဂ်င္ heatတတ္မွာလည္း
မေၾကာက္ရဘူး

သိန္း 15ဝန္းက်င္နဲ႕ ရမွာမို႕
 1 year ago
No Comments