ကား

စူးစူးကီ2010ေမာ္တယ္ac power4wmdy5N**** ph09256002214
 2 months ago
No Comments
ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Handa

က်ပ္ 130,000

Car

က်ပ္သိန္း 165

ဆိုင္ကယ္

က်ပ္သိန္း 160,000

HONDA (ယိုးဒယား)

က်ပ္သိန္း 20