ေနျပည္ေတာ္ ေအာင္သုခရပ္ကြက္ အိမ္ႏွင့္ျခံ

၄၀x ၆၀ ေျမကြက္ ေနျပည္ေတာ္ ေအာင္သုခရပ္ကြက္ (စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ ေနာက္ဘက္ရပ္ကြက္ ) အိမ္ ထရံကာသြပ္မိုးအပါ အရႈပ္အရွင္းကင္း
 3 years ago
No Comments
အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ ေရာင္း၊ ၀ယ္၊ ငွား

RCတထပ္အိမ္

က်ပ္ 80,000,000