ဇာအတြင္​းခံ​ေဘာင္​ဘီ

lb 130-180 ထိရ 10ထည္​တကဒ္​လာ အနည္​းဆုံးတကဒ္​ယူရံ ​ေစ်းလဲတကဒ္​​ေစ်းပါ
 3 months ago
No Comments