*ဦိးထုပ္*Design of perfect in world using boys

Hello......
မဂၤလာပါ....
ဒီshopက တ႐ုတ္ျပည္က ဒါ႐ိုက္ဖြင့္ထားပါသျဖင့္
ပစၥည္းအာမခံအားျဖင့္ (၁)ပတ္ အခ်ိန္ေစာင့္ေပးရမယ္ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ပါက ~
Wechat-lovestar9253
Fb~~Ahjee C,0rey
Ph~~13108821003
ပိုက္ဆံအဆင္ေျပသလိုလဲႊလို႔ပါတယ္/
 1 year ago
No Comments
အမ်ိဳးသား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Couple

က်ပ္ 2,400

Casio G-Shock Watch

က်ပ္ 100,000

Fancy baby-G

က်ပ္ 7,500