ခေလး ဦးထုပ္

ေဘဘီေလးေတြအတြက္ ခ်စ္စရာဦးထုပ္ေလးေတြ လက္ကားရမယ္ေနာ္
၁၀ လံုးေစ်း ၁လံုး ၂၀၀၀က်ပ္
လက္လီ ၁လံုး ၂၅၀၀ က်ပ္
ခ်ည္အသားေကာင္း

ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါပီ

မဂၤလာစတိုး
မာန္ေျပ ၁၀ လမ္းထိပ္ သာေကတ
09769162629
 10 months ago
No Comments
ကေလး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

minnie mouse set

က်ပ္ 18,000

Spider man set

က်ပ္ 30,000

Frozen jewellery set & box

က်ပ္ 20,000