ဇစ္ဆြဲေကာ ေခါက္အိတ္ေကာ ၂မ်ိဳးသံုး ပိုက္ဆံအိတ္
အျပင္မွာပိုလွတယ္ေနာ္

လက္ကား ၁၀ လံုးေစ်း ၁လံုး ၃၉၀၀ က်ပ္
လက္လီ ၁လံုးေစ်း ၄၆၀၀ က်ပ္

ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕အႏွံ ့ အိမ္ေရာက္ေငြေခ်ပါ

သာေကတဆိုင္မွာတျခားပစည္းမ်ားလဲရရွိႏိုင္ပါသည္ မဂၤလာစတိုး page ကိုလဲ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ရွင့္

အလွကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကေလးအသံုးေဆာင္ပစည္းမ်ား
အိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး
စာေရးကိရိယာ
ကေလးကစားစရာအ႐ုပ္မ်ိဳးစံု
မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစည္းမ်ား
မီးဖိုေခ်ာင္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္

မဂၤလာစတိုး
မာန္ေျပ ၁၀ လမ္းထိပ္ သာေကတ
09769162629
 1 year ago
No Comments
အလွကုန္ ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ား

Bioaqua Foundation Spray

က်ပ္ 4,500

အိတ္​

က်ပ္ 12,000

Aloe Vera Mask

က်ပ္ 5,500