အခုcustomerေတြကိုထပ္ပီမိတ္ဆက္ေပးမွာက shenjing shampooနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးမ်ရ္ေနာ္

shenjingက မ်က္ႏွာအတြက္ လွေအာင္ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အျပင္
ဆံေကသာအပိုင္းမွာလည္းperfectဖိေအာင္ျပဳလုပ္ေပးတရ္ေနာ္

ဆံပင္ေတြတုန္ခါေအာင္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းခ်င္တာကမိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕အီမ္မက္ 💛
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရမွာက shenjingရဲ႕တာဝန္

ဘယ္ေလာက္ထိေကာင္းလဲဆိုေတာ့
တစ္ခါေလ်ာ္ပီရင္ အနံ့က3ရက္အထိကိုခံတရ္ေနာ္
ေရေမႊးစြတ္စရာမလိုပဲ shampooရဲ႕အနံ့နဲ႔တင္ျပည့္စုံပီေနာ္
 11 months ago
No Comments