ပြင့္တစ္ရာ (ပုဆိုး) (5ထည္​စီး)

ပြင့္တစ္ရာ (ပုဆိုး) Ws 4300 (5ထည္​စီး)
09783150068
 1 year ago
saw say lal ku 11 months ago
လိုခ်င္လိုက္တာ
saw say lal ku 11 months ago
ဘယ္လို႔ဝယ္လို႔ရမလဲ
saw say lal ku 11 months ago
hi
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

အိတ္​

က်ပ္ 9,500

အက်ီၤ

က်ပ္ 21,000