တစ္မိုင္ေျပး အားသြင္း + ဓါတ္ခဲ ဓါတ္မီး instock 09965525409 ကိုဆက္သြယ္မွာယူနုိင္ပါတယ္ရွင္

ေရစိမ္ အျကမ္းခံ လင္းအားျပင္းတဲ့ တစ္မိုင္ေျပး အားသြင္း + ဓါတ္ခဲ နွစ္မ်ိဳးသံးလို့ရတဲ့ ဓါတ္မီးေလး instock 09965525409 ကိုဆက္သြယ္မွာယူနုိင္ပါတယ္ရွင္
 1 year ago
No Comments
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

MATE 20 Pro Green

က်ပ္ 1,080,000

inverter

က်ပ္ 200,000

Mobile legends acc

က်ပ္ 5,000

Galaxy A8 2018

က်ပ္ 380,000

Canon 400D camera

က်ပ္ 295,000

Gaming desktop computer

က်ပ္ 550,000