ေလဆာမီးပါ dryer အႀကီး

ေလဆာ dryer အႀကီး

Price.....6000 ks

ေလပူ ေလေအး အေႏွး အျမန္၂မ်ိဳးလုံးရတဲ့
အိမ္ပဲသုံးသုံး ဆိုင္ပဲသုံးသုံး အားမနာတမ္း
သုံးႏိုင္မယ့္ 2800watts အား Dryer အႀကီး
ဆုိဒ္ပါရွင္ 😍

Watt အားမ်ားေပမယ့္ အသံဆူညံျခင္းကို
ေလၽွာ့ခ်ထားတာမို႔ သက္ေတာင့္သက္သာ
အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္ရွင္၊

အျပာေရာင္အလင္းတန္းနဲ႔ blue ray hair care technology ကိုအသုံးျပဳထားလို႔
ဆံသားပ်က္စီးမႈကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္


09.962600944
Ygn
Instock
 1 month ago
No Comments
အလွကုန္ ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ား

Skinny Peel Vitamin

က်ပ္ 11,500

watches

က်ပ္ 10,500

Bella Sugar Lip

က်ပ္ 4,000

NAKED LIQUID FOUNDATION

က်ပ္ 7,000

N hoddie oneset

က်ပ္ 6,000

Yanhee set

က်ပ္ 8,000