ေဝဖာ ေအာက္စည္း ေဘာင္းဘီ

ေဝဖာ ေအာက္စည္း ေဘာင္းဘီ

၅ထည္ေစ်း ၃၃၀၀က်ပ္

Lb130/140

Ph/Viber-09253460285

📞 မွာယူလိုပါက ပို႔ေပးရမဲ့လိပ္စာ နာမည္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပို႔မွာယူႏိုင္ပါတယ္႐ွင့္
 11 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Shoe

က်ပ္ 8,000

Makeup Tools set

က်ပ္ 6,500

Korea

က်ပ္ 4,500