ခ်ည္သားလိုလို ေဂ်ာ္သားလိုလိုနဲ႔ အရမ္းလွတယ္ေနာ္ အစင္းလက္ေပါက္ 853n
၅ေရာင္ ေျပာင္နဲ႔အကြက္ေရာထား
၅ထည္ws 7000 rt 8500
Prepaid
 9 months ago
No Comments