ေဂ်ာ္လက္ေလ်ာ တက္တင္းဇာစပ္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္း..

ေဂ်ာ္လက္ေလ်ာ တက္တင္းဇာစပ္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္း...

၇ထည္ေစ်း - ၆၃၀၀က်ပ္

Free Size ေပါင္၁၄၀ထိရ

၇ေရာင္ အေရာင္ေရြးယူလို႔မရပါ။

Ph/Viber-09253460285
 11 months ago
No Comments