🎋 အဲသားအိအိ ဂါ၀န္​ နက္​ျပာ​ေလး 🎋

🎋 အဲသားအိအိ ဂါ၀န္​ နက္​ျပာ​ေလး 🎋

Price : 7500 ks

Free size :135lb

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 7 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Ak

က်ပ္ 4,900

Bkk

က်ပ္ 3,600

One - Set

က်ပ္ 15,000