💥​ ဒိုေယမြန္ ဝမ္းဆက္💞

💥​ ဒိုေယမြန္ ဝမ္းဆက္💞

👜4500ks

Free size

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 8 months ago
No Comments