သံလိုက္နာရီ​လွလွ

သံလိုက္နာရီ​လွလွ

👜​10000ks

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 6 months ago
No Comments