ေနရာထားရသက္သာ လွမွလွတဲ့ အိမ္ရွင္မမ မ်ားအတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဟင္းခတိအမႈန္႔ေလးေတြ ထည့္တဲ့ ၅ခုပါ ခြက္စင္ ေလးပါ႐ွင္ ။ ဇြန္းေလး လည္းပါတယ္ေနာ္ 6000

ေနရာထားရသက္သာ လွမွလွတဲ့
အိမ္ရွင္မမ မ်ားအတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဟင္းခတိအမႈန္႔ေလးေတြ ထည့္တဲ့ ၅ခုပါ ခြက္စင္ ေလးပါ႐ွင္ ။
ဇြန္းေလး လည္းပါတယ္ေနာ္ 6000
 3 weeks ago
No Comments
အျခား ပစၥည္းမ်ား

Led ပန္းစီး

က်ပ္ 12,000

N95 mask

က်ပ္ 800

goeco all purpose cleaner

က်ပ္ 8,000