ေနရာထားရသက္သာ လွမွလွတဲ့ အိမ္ရွင္မမ မ်ားအတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဟင္းခတိအမႈန္႔ေလးေတြ ထည့္တဲ့ ၅ခုပါ ခြက္စင္ ေလးပါ႐ွင္ ။ ဇြန္းေလး လည္းပါတယ္ေနာ္ 6000