အိပ္ထမတင္စက္ေလး

ရန္ကုန္ မန္းေလး ေတာင္ျကီး ေမာ္လျမိဳင္ ပုသိမ္ စေသာျမိဳ႕ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ကိုအိမ္ေရာက္ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါျပီ
09958134539
 8 months ago
No Comments
အားကစားႏွင့္ ဂိမ္း ပစၥည္းမ်ား

Game pad

က်ပ္ 5,500

အနိပ္ခံု

က်ပ္ 1,800,000

Game pad with triggers

က်ပ္ 8,500

E9 (steel) L1R1 Triggers

က်ပ္ 5,500

Ps 2

က်ပ္ 75,000

hand spinner

က်ပ္ 8,000