မိူတက္​​ေဘာင္​ဘီ​ေအာက္​ကာႀကိဳးပါ Ws4500 5​ေရာင္​5ထည္​တစီး Lb100to140 0462y