ေရဆိုခံအိတ္ျကည္ေလးမ်ား🎉

ေရဆိုခံအိတ္ျကည္ေလးမ်ား🎉

👜​3000ks

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္

📲​09​:773189323​
 5 months ago
No Comments