ယုန္ေပါင္းသားအထူမို႔တစ္ထပ္တည္းလည္းဝတ္လို႔ရျပီးအသာေအးေအးေလးျဖစ္လို့ရာသီမေရြးအဆင္ေျပတယ္ေနာ္
ဝမ္းဆက္၇ေတာင္ ၉၅၀၀
ဝမ္းဆက္၆ေတာင္ထြာ ၈၅၀၀
ဝမ္းဆက္၆ေတာင္ ၈၀၀၀
 2 years ago
No Comments