တိုက္ခန္းအေရာင္း

စံျပေစ်း ၂ လမ္း ၄လႊာ ေစ်းနီး ေက်ာင္းနီး ေဆးရံုနီး ကားဂိတ္နီး လမ္းမႀကီးႏွင့္နီး
ေခၚေစ်း သိန္း ၂၀၀ ညွိဴႏွိုင္း ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္
09250014296
09965477768
 2 years ago
လာၾကည္​့လို႔ ရလား
အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ ေရာင္း၊ ၀ယ္၊ ငွား

ေရာင္းမည္

က်ပ္ 9,300,000,000

sofa

က်ပ္ 200,000

SOFA

က်ပ္ 210,000