ထိုင္းပု္းဒူးနား ဝမ္းဆက္ 14000/-

ထိုင္းပု္းဒူးနား ဝမ္းဆက္ 14000/-
 8 months ago
No Comments
အမ်ိဳးသမီး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

#Coach

က်ပ္ 26,000

Maxi Dress

က်ပ္ 13,500

Shoe

က်ပ္ 8,500

Bags လွလွေလး

က်ပ္ 7,500