ခ်ယ္​ရီပန္​း ​ေ႐ွ႕ခဲြ ပိုးစပန္​႔သား ၄၀.၄၂ ၅ထည္​စည္​း 5000 0002ll