အေရးေပၚ Charger

မဂၤလာပါ ဒီပစၥည္းေလးက အခုမွ ေစ်းကြက္ထဲ
ေရာက္တာပါ ဘယ္မွာမွ မရေသးပါဘူး
ခရီးသြားတဲ့အခါ သို႔ မဟုတ္ မီးမရိွ့တဲ့ေနရာ
မီးပ်က္ေသာအခါ အေရးေပၚသံုးလို႔ ရပါတယ္
လြယ္လြယ္ေလးပါဘဲ ဓာတ္ခဲ ၂ လံုးနဲ႔ ညႇပ္ပီး
ဓာတ္ခဲနဲ႔ အားျပန္သြင္းတာပါ Android / IOS
၂ မ်ိဳး စလံုး အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္... မွာယူပါက
၃ ရက္ ၄ ရက္အတြင္း အျမန္ပို႔ေပးပါတယ္..အမ်ားနဲ႔ယူ
ရင္ အမ်ားေစ်း႐ွိ႔ပါတယ္...... thank you


#အေရးေပၚ #Charger
 1 year ago
Ayechanmg 12345 5 months ago
ဘလိုမွာရမလဲဗ်
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Oppo

က်ပ္ 185,000

Q-3 Bluetooth Speaker

က်ပ္ 15,000

Jabra JD11 Bluetooth Headset

က်ပ္ 13,000

MEIZU

က်ပ္ 100,000