ပန္းေလးေမေမ

ဝမ္းခ်ဳပ္တက္ေတာ့ ဝမ္းခ်ဳပ္တာနဲ႔ ဗိုက္ကပူ
စိတ္ ညစ္စရာပါေနာ္

ဝမ္းႏုတ္ေဆး ေတြကလဲ အၿမဲေသာက္ရင္ေဘးျဖစ္ေတာ့
ပန္ေလးေမေမ သဘာဝဂ်င္းပ်ားသံပုရာေလးစားၿပီး
ဝမ္းမွန္ အဆီက်ေစေတာ့ လက္စြဲေတာ္ျဖစ္ေနပါပီေနာ္
crd
 5 months ago
No Comments