ပန္းေလးေမေမ

ဝမ္းခ်ဳပ္တက္ေတာ့ ဝမ္းခ်ဳပ္တာနဲ႔ ဗိုက္ကပူ
စိတ္ ညစ္စရာပါေနာ္

ဝမ္းႏုတ္ေဆး ေတြကလဲ အၿမဲေသာက္ရင္ေဘးျဖစ္ေတာ့
ပန္ေလးေမေမ သဘာဝဂ်င္းပ်ားသံပုရာေလးစားၿပီး
ဝမ္းမွန္ အဆီက်ေစေတာ့ လက္စြဲေတာ္ျဖစ္ေနပါပီေနာ္
crd
 8 months ago
No Comments
ေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရး ပစၥည္းမ်ား

20000

က်ပ္ 20,000

Jia Hor Fibre

က်ပ္ 36,500