ကားအတြင္း ဖုန္းေတာင့္

ကားအတြင္း ဖုန္းေထာင္ၿပီး ႀကိဳက္သလို လွည့္ၾကည့္လို႔ရတယ္
 2 months ago
No Comments
ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား

Red Mi 6A(16G)5.10.2018

က်ပ္ 109,000

ASUS 00J

က်ပ္ 105,000

HUAWEI G610

က်ပ္ 57,000

JBL CHARGE2+

က်ပ္ 18,000