ေစ်းတန္တဲ႔ဖိနပ္

Size -35,36,37,38,39,40
Preorder စနစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေငြၾကိဳရွင္းရပါမည္
မွာယူမယ္ဆိုရင္ ၂ ပတ္ ေစာင္႔ေပးရပါမည္
မွာယူလိုက္ပါက
အမည္
လိပ္စာအျပည္႔အစံု
ဖုန္းနံပါဝါ
Size ကို page cb or comments or viber တြင္မွာယူနိုင္ပါတယ္
Viber 09257405143
 1 year ago
No Comments