ပန္းရာင္အစင္းဝမ္းဆက္

ပန္​း​ေရာင္​အစင္​း ၀မ္​းဆက္​
​ေရာင္​း​ေစ်း ၉၅၀၀
Free size 135ထိရ
YGN CASH ON DELI
ပစၥည္းအသင့္ရွိပီးသားမို႔ မွာပီးတစ္ပတ္တြင္းပို႔ေပးပါတယ္
က်န္ၿမိဳ႕မ်ားေငြလႊဲဝင္ပီးတစ္ပတ္တြင္းပို႔ေပးပါတယ္
 2 years ago
No Comments