ကေလးထိုင္ ဆိုဖာ

”ကေလးေတြထိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုဖာ႐ုပ္ေလးပါ...
ေလ်ာ့ေစ်းနဲ႔ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာပါ...အလံုးေရ
အကန္႔အသတ္႐ွိပါတယ္”
 11 months ago
No Comments