စြယ္စံုအေမႊးရိတ္စက္

အေမႊးရိတ္မလား ပါးမလား face & body 2 မ်ိဳးလံုးသံုးလို႔ရပါတယ္ ဆံပင္တြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္

09966412766 သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္

#စြယ္စံုအေမႊးရိတ္စက္
 1 year ago
No Comments
အမ်ိဳးသား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

Covermor

က်ပ္ 40,000

ေလးဂြ

က်ပ္ 100,000