❣လမ္းေလၽွာက္သင္❣

ေစ်းႏွုန္း -၉၀၀၀က်ပ္

လမ္းအရမ္းေလၽွာက္ခ်င္ေနတဲ့ေဘဘီေလးေတြအတြက္ လမ္းေလၽွာက္သင္ေလးေရာက္ပါၿပီေနာ္။ေမေမတို့လည္း ခါးကုန္းၿပီး ေဘဘီေလးေတြကိုသင္ေပးစရာမလိုေတာ့ သက္သာၿပီး စမတ္က်လြန္းတာေပါ့ေနာ္။ေမေမတို့လည္း အဆင္ေျပ ေဘဘီေလးတို့လည္း သေဘာက်တဲ့ လမ္းေလၽွာက္သင္ေလးကိုျမန္ျမန္သာမွာထားလိုက္ေတာ့ေနာ္။
 3 years ago
No Comments